OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Sekcja: Start arrow Praktycznie arrow Norweskie przepisy celne
Norweskie przepisy celne
Redaktor: SA   
Norwegia nie jest w pełni objęta europejską unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż na terytorium Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów. Turyści podróżujący do Norwegii podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwożenia towarów przeznaczonych do użytku osobistego oraz nie podlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” dotyczy także towarów przewożonych z przeznaczeniem na prezenty. Sprzedaż ich jest naruszeniem prawa zagrożonym ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach konfiskacie może też podlegać pojazd, którym towary były przewożone. Oprócz rzeczy osobistego użytku potrzebnych na czas podróży, bez cła oraz innych podatków można wwieźć do Norwegii niżej wymienione towary, jeśli nie przekraczają one ustalonych limitów:
  • żywność, produkty mięsne oraz mleczne (przywożone z terenu państw UE/EOG): w sumie 10 kg mięsa oraz przetworów mięsnych, sera oraz innych rodzajówżywności z wyjątkiem karmy dla psów oraz kotów. Przywóz wymienionych produktów spoza terenu UE/EOG jest zabroniony. Dzieci do lat 12 nie mogą wwozić żywności z wyjątkiem napojów, czekolady oraz słodyczy potrzebnych na czas podróży.
  • paliwo: oprócz paliwa w baku pojazdu dodatkowo można wwieźć 10 l paliwa na 1 samochód w kanistrze przeznaczonym do przechowywania oraz przewozu paliwa.
  • napoje alkoholowe: Obowiązują limity przy przywozie alkoholu (w zależności od rodzaju 1.5-3 l). Napoje alkoholowe mogą przywozić osoby, które ukończyły 18. rok życia. Napoje z zawartością alkoholu powyżej 22 proc. mogą wwozić osoby, które ukończyły 20. rok życia.
  • papierosy oraz wyroby tytoniowe: 200 szt. papierosów albo 250 g tytoniu oraz 200 szt. bibułek papierosowych (dotyczy to osób, które ukończyły 18. rok życia).

Przedmioty, których przywóz jest zabroniony albo wymaga specjalnego zezwolenia: narkotyki, lekarstwa oraz trucizny (dozwolony jest przywóz niewielkich ilości lekarstw do użytku osobistego), wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 60 proc., broń oraz amunicja, fajerwerki, ziemniaki, zwierzęta egzotyczne, rośliny oraz części roślin przeznaczone do uprawy.

Przy wjeździe oraz wyjeździe można mieć przy sobie gotówkę (waluta norweska oraz inne waluty) o wartości nie przekraczającej łącznie kwoty 25 000 NOK. Gotówkę o wartości przekraczającej tę kwotę należy zadeklarować na specjalnym formularzu służbom celnym podczas przekraczania granicy. W przypadku zatrzymania na terytorium Norwegii po przekroczeniu granicy tzw. „zielonym pasem” odprawy celnej, policja oraz służby celne surowo traktują posiadanie towarów nie zadeklarowanych w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.


TAGI: cło, jakie podatki, ograniczenia celne, przepisy celne
 
Advertisement